Buhar Tesisatları


Aseka Klima Buhar tesisatların ve sistemlerin projelendirme, taahhüt ve uygulamasını yapmaktadır.

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. Proses amaçlı bir buhar sistemini çeşitli alt sistemler halinde 
incelemek mümkündür